fbpx

Thông tin hữu ích

𝐓𝐍𝐆 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 Đ𝐀̀𝐈 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆

𝐓𝐍𝐆 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 Đ𝐀̀𝐈 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 Thông báo ứng tuyển vị trí chăm sóc khách hàng (Call Center) tại Malaysia

0833.68.11.33

Days
Hours
Minutes
Seconds

Nhanh tay đăng ký
Số lượng có hạn

Fanpage TNG Việt Nam Kênh Youtube TNG Việt Nam Kênh Instagram TNG Việt Nam Kênh TikTok TNG Du Học