fbpx

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức tư vấn giáo dục quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Đến năm 2025, tư vấn cho 30.000 học sinh – sinh viên, tiến cử 5000 học sinh – sinh viên học tập tại nước ngoài.

Sứ mệnh

Là Doanh nghiệp khai thác hiệu quả nhất các chương trình học bổng mới cho học sinh – sinh viên Việt Nam.

Là kênh thông tin du học đầy đủ, chính xác nhất cho tất cả học sinh – sinh viên Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Tập trung vào trải nghiệm khách hàng và thực hiện mọi biện pháp để hoàn thành mục tiêu. 

Tập trung làm thật tốt một thị trường trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Thông tin là vô tận, hãy cập nhật hàng ngày.

Thị trường thay đổi liên tục, hãy thích nghi.

Niềm tin là vô giá, hãy xây dựng không ngừng.

Suy nghĩ lớn. Làm say mê.

0833.68.11.33

Fanpage TNG Việt Nam Kênh Youtube TNG Việt Nam Kênh Instagram TNG Việt Nam Kênh TikTok TNG Du Học