Tin tức TNG Việt Nam

Tin tức hoạt động công ty cùng các sự kiện văn hoá

Chương trình tiêu biểu

Thông tin trường Nhật ngữ Meric

Tại trường Nhật ngữ Meric, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng một ngôi trường giáo dục vì học viên, và luôn

Du học Nhật Bản

Thông tin trường Nhật ngữ Nissei

Học viện Nhật ngữ Nissei (Nissei Japanese Language) nằm ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Trường thành lập năm 2007. Tiêu chí của trường là

Du học Nhật Bản

Thông tin trường Nhật ngữ Tokyo Johoku

Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku đã và đang nghiên cứu, giảng dạy tiếng Nhật trong nhiều năm. Những giáo viên giàu kiến thức, cùng với

0833.68.1133