Về việc xin cấp visa và đi Nhật Bản - TNG Việt Nam cập nhật

Bạn đang ở đây

Căn cứ vào Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế, chúng tôi đang tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa như dưới đây.
Trong trường hợp người có nguyện vọng sử dụng “Residence Track” của biện pháp này nhập cảnh mới thì đề nghị xin cấp mới thị thực (Visa) như mục I dưới đây.
Visa đã được Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp cho đến ngày 27/03/2020 sẽ tiếp tục tạm dừng hiệu lực.
※Việc vận hành “Business Track” xem ở đây.
- Residence Track: Sau khi nhập cảnh Nhật Bản cần phải tự cách ly 14 ngày tại nhà v.v. 
- Business Track: Kể cả trong thời gian cách ly tại nhà v.v. 14 ngày thì cũng có thể hoạt động dưới hình thức được giới hạn trong phạm vi hành động.
 Ngoài ra, sau khi được cấp mới thị thực (Visa) thì đối với việc sang Nhật Bản thực tế phải có thêm điều kiện là tuân thủ biện pháp phòng dịch bổ sung nhằm tăng cường kiểm dịch cho Biện pháp đối sách biên giới hiện hành như mục II.
 

I. Về việc xin cấp mới visa

1. Đối tượng

 Người mang quốc tịch Việt Nam sinh sống trong nước Việt Nam và người mang quốc tịch của nước thứ ba lưu trú lâu dài hợp pháp tại Việt nam, sử dụng chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản (Ngoài chuyến bay thẳng ra, cũng có thể sử dụng chuyến bay quá cảnh với điều kiện không phải xin giấy phép nhập cảnh và nhập cảnh vào quốc gia/khu vực mà mình sẽ quá cảnh) và đáp ứng các điều kiện sau đây.

Xin cấp mới visa
Người có mục đích nhập cảnh Nhật Bản tương ứng với mục 1 hoặc 2 sau đây.
1) Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)
    Đi Nhật Bản để thực hiện các hoạt động không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi, tuyên truyền, điều tra thị trường, dự hội nghị, giao lưu văn hóa, giao lưu với các địa phương, giao lưu thể thao v.v.
2) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.

 • [Giáo sư], [Nghệ thuật], [Tôn giáo], [Báo chí], [Lao động có trình độ cao], [Kinh doanh/Quản lý], [Nghiệp vụ Pháp luật/Kế toán], [Y tế], [Nghiên cứu], [Giáo dục], [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế], [Thuyên chuyển công tác nội bộ], [Điều dưỡng], [Giải trí], [Kỹ năng], [Kỹ năng đặc định], [Thực tập kỹ năng], [Hoạt động văn hóa], [Du học], [Đào tạo], [Đoàn tụ gia đình], [Hoạt động đặc định], [Người định cư]

※Đối với người có tư cách, lý do đặc biệt như [Vợ/chồng người Nhật Bản v.v.] và [Vợ/chồng người vĩnh trú v.v.] vẫn tiếp tục được tiếp nhận xin cấp visa mới tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam.
 

2. Cách thức tiến hành v.v.

(1) Cách thức tiến hành

 • Nộp hồ sơ thông qua Đại lý ủy thác do Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam chỉ định (13 công ty)
  ※Trước mắt chúng tôi không tiếp nhận hồ sơ do cá nhân nộp.
 • Nộp hồ sơ theo đoàn do các công ty phái cử thực tập sinh, kĩ năng đặc định và các công ty tư vấn du học được Chính phủ Việt Nam cấp phép, và do các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan nộp cho nhân viên của công ty mình thì vẫn được tiếp nhận trực tiếp tại Cửa sổ Lãnh sự như trước đây.
 • Có thu lệ phí

(2) Thời gian mở cửa

Ngày làm việc

 

Thời gian làm việc

Thời gian nhận hồ sơ 8:30 sáng – 11:30 sáng
Thời gian trả kết quả 1:30 chiều – 4:45 chiều

 

3. Hồ sơ cần thiết

(1) Mục đích thương mại ngắn hạn
※Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay, trong trường hợp không có thay đổi về mục đích sang Nhật Bản, người mời và người bảo lãnh v.v. thì chỉ cần bổ sung  “Bản cam kết” như mục (6) dưới đây là đủ.

(1)  

Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị

Hộ chiếu 01 bản gốc
(2) Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
- Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy

[Mẫu Đơn khai] [Chú ý khi điền]

01 bản gốc
(3) Giấy xác nhận công tác của người xin cấp visa
-Ghi rõ thời gian công tác, lương và chức vụ
-Không chấp nhận Hợp đồng lao động
-Nếu được, hãy làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
01 bản gốc
(4)  
 

Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị

Thư mời lý do
-Về mục đích nhập cảnh, đề nghị hãy điền chi tiết về kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản.
-Trường hợp có nhiều người xin visa cùng một lúc thì hãy đính kèm Danh sách người được mời.
 

[Mẫu Thư mời lý do] [Mẫu Danh sách người được mời]

01 bản gốc
(5) Thư bảo lãnh

[Mẫu Thư bảo lãnh]

01 bản gốc
(6) Bản cam kết
-Yêu cầu cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần phải làm cho từng người xin visa mỗi người 1 bản gốc và nộp 2 bản photocopy.
-Bản photocopy cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
-Bản gốc thì cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần lưu giữ trong vòng 6 tuần sau khi người xin visa nhập cảnh để trường hợp có yêu cầu từ những cơ quan liên quan thì hãy xuất trình.
-Với trường hợp đã có bản gốc thì khi nhập cảnh Nhật Bản hãy xuất trình bản gốc này cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay.
 

[Mẫu Bản cam kết]

02 bản photocopyb) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn
※Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay chỉ cần bổ sung văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung “Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” như mục (3) và “Bản cam kết” như mục (4) dưới đây là đủ.

(1)

 

Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị

Hộ chiếu 01 bản gốc
(2) Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
-Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy

[Mẫu Đơn khai] [Chú ý khi điền]

01 bản gốc
(3)

 Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị

Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
- Trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận tư cách lưu trú quá 3 tháng kể từ ngày cấp thì cần nộp thêm Văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung "Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú" (Mẫu tự do).

(Chú ý) Về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú, Bộ Tư Pháp Nhật Bản xét tình hình do ảnh hưởng của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) đã quyết định đặc cách liên quan đến Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú thông thường có thời hạn hiệu lực “03 tháng” thành: “Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú được cấp từ 01/10/2019 đến 29/01/2021 sẽ được coi là có hiệu lực cho đến ngày 30/04/2021”.
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(4) Bản cam kết
-Yêu cầu cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần phải làm cho từng người xin visa mỗi người 1 bản gốc và nộp 2 bản photocopy.
-Bản photocopy cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
-Bản gốc thì cơ quan tiếp nhận, nghiệp đoàn cần lưu giữ trong vòng 6 tuần sau khi người xin visa nhập cảnh để trường hợp có yêu cầu từ những cơ quan liên quan thì hãy xuất trình.
-Với trường hợp đã có bản gốc thì khi nhập cảnh Nhật Bản hãy xuất trình bản gốc này cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay.
 

[Mẫu Bản cam kết]

02 bản photocopy
Ngoài ra (Chỉ dành cho người trong tư cách tương ứng)
Hồ sơ cần thiết ứng với từng loại tư cách lưu trú v.v. 
Ví dụ: ○  Du học (Chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Giấy chứng minh năng lực tiếng Nhật)
                      ※ Tuy nhiên, đối với những người mang visa nhập cảnh Nhật Bản là du học sinh được cấp từ ngày 06/01/2020 đến 27/03/2020 nhưng do biện pháp hạn chế nhập cảnh của chúng tôi nên không thể nhập cảnh được thì khi xin lại visa lần này việc nộp lại Chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Giấy chứng minh năng lực tiếng Nhật là không cần thiết.
           ○  Chứng nhận sẽ đến 3 tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản v.v.

 

4. Hạng mục lưu ý (Đề nghị xác nhận trước)

 • Do dự kiến có rất nhiều người nộp hồ sơ mà số lượng có thể cấp lại bị hạn chế, do đó, chúng tôi không quy định thời gian xử lý hồ sơ tiêu chuẩn tính đến lúc trả kết quả.
 • Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi riêng liên quan đến đề nghị cấp visa sớm hay thời gian thông báo kết quả do cần phải có thời gian tương đối để xét duyệt. Đề nghị hãy chờ cho đến khi có thể trả kết quả và chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo cho người xin (Bao gồm cả Đại lý ủy thác được chỉ định).
 • Trường hợp có số lượng nộp hồ sơ quá nhiều so với số lượng tối đa có thể cấp thì có thể chúng tôi sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ (Tại thời điểm đó, việc xét duyệt và trả kết quả cho những hồ sơ đã tiếp nhận vẫn sẽ được tiến hành).
 • Tất cả những trường hợp không đầy đủ hồ sơ hay trường hợp không điền đủ nội dung sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.
 • Tùy từng trường hợp mà có thể yêu cầu hồ sơ bổ sung hoặc phỏng vấn, nếu bạn không đáp ứng được chúng tôi sẽ kết thúc việc xét duyệt.
 • Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam không công khai lý do cụ thể của trường hợp bị từ chối không được cấp visa.

5. Cửa sổ giải đáp

 • Hotline hỗ trợ về việc xin visa đi Nhật Bản (chỉ sử dụng tiếng Việt)
  Số điện thoại: 1900-06-88-80
  Thời gian làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu (từ 8:30 ~ 17:15)
 • Thông tin visa, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Trao đổi về visa) (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)
  Số điện thoại: (+81) 3-5363-3013
  Gọi trong nước Nhật Bản: 0570-011000 (Tổng đài tự động)
  Thời gian làm việc: Ngày thường từ 9:00 ~ 17:00

II. Biện pháp khi nhập cảnh Nhật Bản (Biện pháp biên giới hiện hành và Biện pháp phòng dịch bổ sung)

     Liên quan đến việc nhập cảnh Nhật Bản, ngoài việc phải xin cấp mới visa còn cần phải mang theo [Bản cam kết] và cần phải tuân theo các biện pháp sau như cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh v.v.
Biện pháp phòng dịch bổ sung này là biện pháp cần thiết để phía xí nghiệp, cơ quan tiếp nhận đảm bảo rằng sẽ thực thi quy định. Xí nghiệp, cơ quan tiếp nhận trên cơ sở hiểu rõ về biện pháp này hãy giải thích đầy đủ, cặn kẽ cho các đối tượng áp dụng.

 

Việt Nam Trước khi xuất cảnh
- Xin cấp mới visa 
-Giám sát sức khỏe trong 14 ngày (1)
-Tham gia bảo hiểm y tế dân sự (2)
Nhật Bản Khi nhập cảnh
-Nộp Phiếu câu hỏi (3)
-Nộp Bản cam kết (4)
-(Khuyến khích) Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v. (5)
Sau khi nhập cảnh
-Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày (6)
-Cách ly tại nhà v.v. trong 14 ngày (7)
-(Khuyến khích) Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày (8)


(1) Giám sát sức khỏe trong 14 ngày
Hãy đo nhiệt độ trong 14 ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản, trong trường hợp nhận thấy có biểu hiện của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) như sốt (Từ 37.5 độ trở lên) hay có triệu chứng của bệnh về đường hô hấp, mệt mỏi v.v. thì hãy hủy việc sang Nhật Bản. Không cần phải nộp trước bản kết quả mà hãy phản ánh tình trạng sức khỏe vào Phiếu câu hỏi nộp khi nhập cảnh (Tham khảo mục (4) dưới đây).
(2) Tham gia bảo hiểm y tế dân sự
Hãy tham gia bảo hiểm y tế dân sự (Bao gồm bảo hiểm du lịch chi trả chi phí y tế trong thời gian lưu trú) trước khi nhập cảnh. Điều này không giới hạn trong trường hợp đã tham gia chế độ bảo hiểm công của Nhật Bản vào thời điểm nhập cảnh (Bảo hiểm sức khỏe hay Bảo hiểm sức khỏe toàn dân).
(3) Nộp Phiếu câu hỏi
Hãy điền vào Phiếu câu hỏi được phát trong máy bay cho tất cả hành khách và nộp cho Ban kiểm dịch sân bay.
(4) Nộp Bản cam kết
Hãy nộp cho kiểm dịch sân bay bản photocopy của Bản cam kết đã trình khi xin cấp mới visa.
※ Với trường hợp đã có bản gốc thì khi nhập cảnh Nhật Bản hãy xuất trình bản gốc này cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay.
(5) Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v. (Khuyến khích)
Hãy tải và cài đặt ứng dụng sau đây trước khi nhập cảnh vì sẽ có kiểm tra khi kiểm dịch sân bay và khi xét duyệt nhập cảnh.
     a)  Ứng dụng xác nhận tiếp xúc do Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội chỉ định
          Hãy sử dụng chức năng của ứng dụng này trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. (Cách thức đăng kí)
     b)  Ứng dụng bản đồ (Loại có thể lưu thông tin vị trí)
          Tham khảo mục (8) dưới đây.
(6) Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày
Điều kiện là không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng (Đường sắt, xe bus, taxi, hàng không (Nội địa), tàu thủy v.v.) để di chuyển đến nhà v.v. Hãy đảm bảo trước về phương tiện di chuyển như yêu cầu xí nghiệp tiếp nhận đón tiễn bằng xe riêng v.v.
(7) Cách ly tại nhà v.v. trong 14 ngày
Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, yêu cầu phải cách ly, nếu không khẩn cấp và cần thiết không ra ngoài khỏi nhà hay cơ sở lưu trú v.v. mà bản thân hoặc xí nghiệp tiếp nhận v.v. đã bố trí cho.
(8) Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày
Hãy sử dụng ứng dụng bản đồ v.v. và lưu lại thông tin vị trí trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh.
 

DMCA.com Protection Status