Tin tức TNG Việt Nam

Tin tức hoạt động công ty cùng các sự kiện văn hoá

Du học Nhật Bản

Thông tin trường Nhật ngữ Nissei

Học viện Nhật ngữ Nissei (Nissei Japanese Language) nằm ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Trường thành lập năm 2007. Tiêu chí của trường là

Du học Nhật Bản

Thông tin trường Nhật ngữ Tokyo Johoku

Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku đã và đang nghiên cứu, giảng dạy tiếng Nhật trong nhiều năm. Những giáo viên giàu kiến thức, cùng với

Du học Nhật Bản

Thông tin trường Tokyo Waseda Foreign Language

Trường ngoại ngữ Tokyo Waseda với số lượng đông đảo giáo viên dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết với công việc giảng dạy tiếng Nhật, cùng môi

0833.68.1133