fbpx

Danh sách xếp hạng 100 trường Hàn Quốc – TNG Việt Nam cập nhật

Xếp hạng – Xếp thứ hạng các trường đại học tại Hàn Quốc, được tổ chức JoongAng Daily thực hiện và cập nhật mới nhất.

Xếp hạng trường Hàn Quốc - cung cấp bởi tổ chức JoongAng Daily
Xếp hạng trường Hàn Quốc – cung cấp bởi tổ chức JoongAng Daily

Danh sách thứ hạng các trường đại học ở Hàn Quốc mới nhất

1. Seoul National University / 서울대학교

2. Korea Advanced Institute of Science & Technology – KAIST

3 Yonsei University / 연세대학교

4 Korea University / 고려대학교

5 Hanyang University / 한양대학교

6 Pohang University of Science and Technology / 포항공과대학 교

7 Sungkyunkwan University / 성균관대학교

8 Kyung Hee University / 경희대학교

9 Kyungpook National University (Kyungbook) / 경북대학교

10 Pusan National University (Miryang) / 부산대학교

12 Ewha Womans University / 이화여자대학교

13 Konkuk University / 건국대학교

14 Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교

15 Inha University / 인하대학교

16 Ulsan National Institute of Science and Technology – UNIST

17 Ajou University / 아주대학교

18 Sogang University / 서강대학교

19 Gwangju Institute of Science & Technology / 광주과학기술원

20 University of Ulsan / 울산대학교

21 Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교

22 Yeungnam University / 영남대학교

23 Sejong University / 세종대학교

24 Dongguk University / 동국대학교

25 University of Seoul / 서울시립대학교

26 Catholic University of Korea / 가톨릭대학교

27 Inje University / 인제대학교

28 Dankook University / 단국대학교

29 Hallym University / 한림대학교

30 Pukyong National University / 부경대학교

31 Kosin University / 고신대학교

32 Chungnam National University / 충남대학교

33 Kookmin University / 국민대학교

36 Chosun University / 조선대학교

37 Gachon University / 가천대학교

38 Myongji University / 명지대학교

39 Kwangwoon University / 광운대학교

40 Incheon National University (University of Incheon) / 인천대학 교

41 Jeju National University (Cheju) / 제주대학교

42 Hongik University / 홍익대학교

43 Seoul National University of Science and Technology / 서울과 학기술대학교

44 Hankuk University of Foreign Studies / 한국외국어대학교

45 Soonchunhyang University / 순천향대학교

46 Keimyung University / 계명대학교

47 Sookmyung Women’s University / 숙명여자대학교

48 Kongju National University / 공주대학교

49 Korea Nazarene University / 나사렛대학교

50 Daegu University / 대구대학교

51 Kumoh National Institute of Technology / 금오공과대학교

52 Hanbat National University / 한밭대학교

53 Kunsan National University / 군산대학교

54 Wonkwang University / 원광대학교

55 Changwon National University / 창원대학교

56 Mokpo National University / 목포대학교

58 University of Science & Technology Daejeon / 과학기술연합대 학원대학교

59 Catholic University of Daegu / 대구가톨릭대학교

60 Sang myung University / 상명대학교

61 Dong-A University / 동아대학교

62 Korea Aerospace University (Hankuk Aviation University) / 한국 항공대학

63 Kyonggi University / 경기대학교

64 Sun Moon University / 선문대학교

65 Korea National University of Transportation / 한국교통대학교

66 Suwon University / 수원대학교

67 Seoul Women’s University / 서울여자대학교

68 Kyungnam University / 경남대학교

69 Korea University of Technology and Education KoreaTech / 한 국기술교육대학교

70 Sungshin Women’s University / 성신여자대학교

71 Eulji University (Seoul Health College) / 을지대학교

72 Hannam University / 한남대학교

73 Kyungsung University / 경성대학교

74 Korea Maritime University / 한국해양대학교

75 Hoseo University / 호서대학교

76 Cheongju University / 청주대학교

77 Handong Global University / 한동대학교

78 Sunchon National University / 순천대학교

81 Hansung University / 한성대학교

82 Sangji University / 상지대학교

83 Dongseo University / 동서대학교

84 Duksung Women’s University / 덕성여자대학교

85 Silla University / 신라대학교

86 Sahmyook University / 삼육대학교

87 Dongshin University / 동신대학교

88 Jeonbuk National University / 전북대학교

89 Hanseo University / 한서대학교

90 Dongduk Women’s University / 동덕여자대학교

91 Daegu Haany University (Kyungsan University) / 대구한의대학 교

92 Konyang University / 건양대학교

93 Woosuk University / 우석대학교

94 Mokwon University / 목원대학교

95 Seokyeong University / 서경대학교

96 Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology

97 Namseoul University / 남서울 대학교

98 Korea National University of Education / 한국교원대학교

99 Seowon University / 서원대학교

100Semyung University / 세명대학교

Du học sinh chú ý: Trên đây có nhiều trường ” trùng tên nhau” thật ra đây là các cơ sở khác nhau của cùng 1 trường đại học các bạn nhé. Các tiêu chí xếp hạng trên đây chỉ dựa vào đánh giá tổng thể của trường chứ không xếp thứ hạng từng chuyên ngành của trường. Vì vậy có trường đại học không nằm trong các bảng xếp hạng này, nhưng vẫn rất nổi tiếng về đào tạo một chuyên ngành nào đó.

Du học TNG Việt Nam - Tổ chức giáo dục uy tín nhất

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ TNG Việt Nam

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận

Bài viết Liên quan

0833.68.11.33

Fanpage TNG Việt Nam Kênh Youtube TNG Việt Nam Kênh Instagram TNG Việt Nam Kênh TikTok TNG Du Học